0212 706 62 20 Kayıt Ol | Giriş Yap

Kategoriler

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

Bir tarafta  www.icrapazari.com alan adlı internet sitesi(kısaca internet sitesi olarak anılacaktır.) ve mobil uygulamasının  sahibi ve işleteni “Harbiye Mah. Bostan Sok. No:15 Kat:5 Nişantaşı Şişli İstanbul”  adresinde mukim “EMM DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ .” ; diğer tarafta internet istesi ve mobil uygulamani kullanan, bu siteye üye olan ve-veya bu hizmetlerinden faydalanan internet kullanıcısı kişi arasında işbu “Üyelik Sözleşmesi” akdedilmiştir. 

2. Tanımlar

ŞİRKET         :   internet sitesi ve mobil uygulamasının sahibi ve işleteni EMM DANIŞMANLIK VE BİLİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ .”’ni ifade eder.

ÜYE               :   internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üye kayıt formunu doldurarak bu sözleşmeyi online olarak imzalamış internet kullanıcısını ifade eder.

HİZMET        :     internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ŞİRKET tarafından hizmetleri ifade eder. 

3. Konu 

İşbu sözleşmenin konusu, “ÜYE”nin   internet sitesine ve mobil uygulamasına üyeliğine ve sitede “ŞİRKET” tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

4. Üyelik Başlangıcı  

Üyeliğin başlayabilmesi için; “ÜYE”nin     internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyelik formunu doldurmak sureti ile kaydolması, formda talep edilen bilgileri sisteme girmesi,  bu kayıt işleminin ŞİRKET tarafından onaylanması gerekmektedir. 

“ÜYE” “ŞİRKET” tarafından üyelik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi girişi veya sair herhangi bir neden ile red edilebileceğini peşinen kabul eder. 

5. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

5.1. “ÜYE”; internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanır iken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanır iken; işbu sözleşmede belirtilen hükümlere,   internet sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere  uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2. “ÜYE”;    internet sitesini   ve mobil uygulamasını kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı veya sair biçimlerde 3. kişileri  rahatsız ve taciz edici şekilde  kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.  

5.3. “ÜYE”;   internet sitesini ve mobil uygulamasını kullanırken veya hizmetlerinden faydalanır iken  internet güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini,   internet sitesine ve mobil uygulamasına doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini;  benzer biçimlerde sistemin veya diğer üyelerinin internet güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek fiillerden kaçınacağını  kabul ve taahhüt eder. 

5.4. “ÜYE”;   internet sitesinin ve mobil uygulamasının diğer üyelerinin bilgilerine  ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder. 

5.5. “ÜYE”;  işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

5.6. “ÜYE”;   internet sitesine ve mobil uygulamasına giriş için kullanacağı kullanıcı adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran “ÜYE”ye ait olup; bu konuda “ŞİRKET”e sorumluluk yüklenemez. 

5.7. “ÜYE”   internet sitesine ve mobil uygulaması girişte kullanacağı cihazlar(bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi münhasıran sorumlu olup; bu konularda “ŞİRKET”e sorumluluk yüklenemez. 

5.8.“ÜYE”;   internet sitesine ve mobil uygulamasına üye kaydı yapar iken verdiği ve güncellediği bilgiler ile ve hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. “ŞİRKET”in “ÜYE” tarafından sisteme girilen  bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumluluğu bulunmamaktadır. 

5.9. “ÜYE”; “ŞİRKET”in yazılı onayı olmadan, işbu  sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

5.10. “ÜYE” nin   internet sitesi üzerinden yapabileceği hukuka aykırı ve/veya 3. kişilere zarar verici işlemlerinin tamamının sorumluluğu münhasıran üyeye ait olup; bu durumlarda “ŞİRKET”e sorumluluk yüklenemez.

5.11. “ÜYE”;   internet sitesinin ve mobil uygulamasının tüm fikri mülkiyet haklarının “ŞİRKET”e ait olduğunu bilmekte olup; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti içeriği kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

“ÜYE”; "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari ünvan gibi yasal haklarını ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. şahıslardan gelebilecek  tüm sorumluluk münhasıran “ÜYE”ye ait olacaktır.

5.12. “ÜYE”;   internet sitesini ve mobil uygulamasını verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını; herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını; bu kuralın ihlal edilerek amaç dışı kullanım durumlarında tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; böyle bir durumda  “ŞİRKET”e sorumluluk yüklenemeyeceğini kabul eder. 

5.13. “ÜYE”; ŞİRKET, iştiraki şirketler ve ortak çalıma yürüttüğü tüm şirketler  tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.    Üye aksini bildirmediği  sürece ŞİRKET, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü  tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, SMS  ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.   Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini   internet sitesine ve mobil uygulamasına iletmek yükümlülüğündedir. 

5.14. “ÜYE”; bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; “ŞİRKET”in sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.  Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk “ÜYE”ye ait olup; “ŞİRKET” in zararlarını talep hakkı saklıdır. 

6. “ŞİRKET”in Hak ve Yükümlülükleri  

6.1. “ŞİRKET”in; her zaman için önceden haber vermeksizin “ÜYE”nin üyeliğini sona erdirme, “ÜYE”ye verilen hizmetleri sona erdirme ve bilgilerini silme hakkı bulunmaktadır. 

6.2. “ŞİRKET”in;  “ÜYE”nin Kişisel Verilen Koruması mevzuatı çerçevesinde üye Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza ve Muvafakat ile Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası çerçevesinde internet servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, “ÜYE’”ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini toplama hakkı bulunmaktadır. Bu bilgiler yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “ŞİRKET” tarafından ilgili makamlara verilebilecektir.

6.3.  İnternet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden üyeler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “ŞİRKET”e sorumluluk yüklenemez. 

6.4. “ŞİRKET”;   internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine  bağlantı verebilir.  Söz konusu bağlantılar  vasıtasıyla erişilen  web siteleri ve hizmetlere ilişkin “ŞİRKET”in herhangi bir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

6.5. “ŞİRKET”;   internet sitesinin ve mobil uygulamasının güvenliği için mevcut imkanlar dahilinde gerekli tedbirleri almıştır.  İnternet sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlalleri nedeni ile üyeler ve  3. kişi zararlarında “ŞİRKET”in sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6. “ŞİRKET”;  dilediği zaman   internet sitesinin ve mobil uygulamasının içeriğini, dizaynını, kullanım şartlarını, verilen hizmetleri değiştirebilir, bir kısım hizmetleri sona erdirebilir veya internet sitesini kapatabilir.

6.7. “ŞİRKET”; işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarını dilediği zaman gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın  değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde üyeliği devam  tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

7. Gizlilik Hükümleri ve Kişisel Verilen Korunması 

Gizlilik hükümleri ve Kişisel Verilerin Korunması     internet sitesinin ve mobil uygulamasının “ŞİRKET Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesi”nde gösterilmiştir. “ŞİRKET” üyelere ait bilgileri işbu düzenlemeler hilafına kullanmayacaktır. 

8. Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet sitesinin ve mobil uygulamasının alan adı, görselleri, verilen hizmetin özgünlüğü dahil fikri mülkiyet ve    telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “ŞİRKET”e ait olup; “ÜYE” bu hakları ihlal edebilecek herhangi bir fiilde bulunmamayı; aksi takdirde  tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

9. Sözleşme Değişiklikleri

“ŞİRKET”;  tek taraflı olarak işbu sözleşmenin tamamını veya bir kısım hükümlerini dilediği zaman   internet sitesinde ve mobil uygulamasında ilan ederek değiştirebilir. Değişiklik halinde mevcut tüm üyeler değişikliklere uymak yükümlülüğündedir.  

10. Mücbir Sebepler

“ŞİRKET”; mevzuat ve yargı içtihadları ile mücbir sebep sayılan bir durumun ortaya çıkması halinde işbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini askıya alabilir;   internet sitesini, mobil uygulamasını ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri durdurabilir. Mücbir sebebin “ŞİRKET” açısından makul sayılabilecek bir süreden daha fazla uzaması halinde “ŞİRKET” mücbir sebep nedeni ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Mücbir sebepten kaynaklı olarak “ŞİRKET” tarafından yükümlülüklerinin askıya alınması veya sözleşme feshi durumunda “ÜYE”nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü ve “ŞİRKET” kayıtlarının geçerliliği

İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

“ÜYE”  işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda    internet sitesi içeriği, mobil uygulaması  ve veri tabanında üyeye ilişkin tutulan bilgiler ile “”ŞİRKET” in ticari, defter kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder. 

12. Sözleşmenin Sona Ermesi - Feshi

İşbu sözleşme “ÜYE” veya “ŞİRKET” tarafından üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer.

“ŞİRKET”; “ÜYE”nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise “ŞİRKET” ayrıca ihlal nedeni ile zararlarını da “ÜYE”den talep edebilir. 

 

13. Yürürlük

İşbu sözleşme; “ÜYE”nin   internet sitesinde ve mobil uygulamasında  adresinde buluna üyelik formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi internet sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı internet sitesi üzerinden vermesi  ile yürürlüğe girmiştir.